Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς, επισυνάπτεται αρχείο excel στο οποίο καταγράφονται οι ακριβείς ώρες ενημέρωσής σας από τους εκπαιδευτικούς μας σχετικά με την επίδοση των παιδιών σας! Σας ευχαριστούμε πολύ!