Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτάται πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας . Για να προγραμματίσετε τις επισκέψεις ενημέρωσης δείτε τον παρακάτω πίνακα.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y3gK1e79G54vE3sWsOIWZc8UmeV8SKgg/edit#gid=1908515016