Ενδοσχολική επιμόρφωση καθηγητών

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: “Διαχείριση κρίσεων στο χώρο του σχολείου και ο ρόλος του εκπαιδευτικού” από την ψυχολόγο κ. Στάμου.

Συζητήθηκαν δείγματα κρίσεων,τρόποι διαχείρισης και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών .