Δράση ενημέρωσης για την καλή χρήση του Διαδικτύου

Οι μαθητές μας σήμερα παρακολούθησαν ταινία σχετικά με την καλή χρήση των social media και τον εθισμό στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε συζήτηση με τον ψυχολόγο κ. Ηλιόπουλο τον οποίο και ευχαριστούμε