ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΜΙΑΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ 10.

Αύριο Πέμπτη  το 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Θήβας θα ανοίξουν στις 10 π.μ. Η  προγραμματισμένη εκδρομή στην Αράχοβα αναβάλλεται για άλλη μέρα.